Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.magnusorienteering.cz/www/kratka14/inc/init.php on line 142
Pokyny | Mistrovství a veteraniáda České republiky na krátké trati 2014
logo

Mistrovství a veteraniáda
České republiky na krátké trati 2014

21.–22. 6. 2014, Teplice nad Metují, Adršpach

pořadatelé:

Pokyny
Mistrovství ČR na krátké trati 2014
Veteraniády ČR na krátké trati 2014
7. závodu Českého poháru 2014
7. závodu INOV-8 cup – žebříčku A 2014
16. závodu Českého poháru veteránů 2014
závodů systému Ranking HSH s koeficientem 1.04 / 1.10
veřejného závodu


Společné informace


Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt
Magnus Orienteering (ASU) ve spolupráci s OOB Vamberk (VAM)
Datum
sobota 21. června 2014
semifinále
neděle 22. června 2014
finále
Funkcionáři
ředitel
David Aleš
hlavní rozhodčí
Roman Zbranek, R1
stavitelé tratí
David Aleš, R1
Štěpán Hrobař, R1
Prezentace

v centru semifinále – Teplice nad Metují, areál Metuje (GPS: 50°35'39.884"N, 16°9'36.649"E)

pátek 20. června
19:00–22:00
sobota 21. června
9:00–11:30
neděle 22. června
9:30–9:00 (pouze P2, T4 a změny čipů)
Jury
Martin Janata (DKP), Michal Jedlička (SHK), Jindřich Kořínek (TUR)
Protesty
s vkladem 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu. Po závodech na adresu Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk.
Předp. časy vítězů
dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Použitý syst. ražení
elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi. Závodník je v tomto případě povinen ukázat ražení rozhodčímu v cíli. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru.
Výsledky
průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
průběžné výsledky je možné sledovat v centru on-line na adrese http://192.168.141.195
celkové výsledky budou na www stránkách (http://kratka14.magnusorienteering.cz)
Zdravotní služba
lékařka v centru
Občerstvení
vždy v cíli po doběhu
stánek s občerstvením v centru
Vyhlášení výsledků
v neděli v 15:00 v centru finále
Budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci ve všech mistrovských a veteránských kategorií. Kat. P2 a T4 vyhlášeny nebudou.
Školka
v centru bude fungovat školka, kde se postaráme o vaše děti od 2 do 10 let. Výjimky je nutné domluvit s vedoucí školky.
Ubytování
objednané ubytování je v ZŠ Teplice nad Metují a Police nad Metují, při prezentaci obdržíte poukaz s mapkou.
Odpadky
Prosíme třiďte odpadky, v arénách budou vždy 2 druhy odpadkových košů – modrý na plasty, žlutý na běžný odpad. Předem díky za spolupráci, vyhovíme tak našemu partnerovi Městu Teplice nad Metují, které nám v přípravě i zajištění M ČR vyšlo velmi vstříc.
Upozornění
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Semifinále – sobota 21. 6.


Centrum
Teplice nad Metují – areál Metuje (GPS: 50°35'39.884"N, 16°9'36.649"E)
Parkování
pouze na vyhrazených parkovištích Města Teplice nad Metují
parkoviště budou zaplňována postupně, od P1 po P4
dbejte pokynů pořadatelů, je zakázáno parkovat mimo tato parkoviště
nebude vybíráno parkovné
Vzdálenosti
parkoviště P1 – centrum
200 m
parkoviště P2 – centrum
400 m
parkoviště P3 – centrum
900 m
parkoviště P4 – centrum
1300 m
centrum – karanténa
250 m (modrobílé fáborky)
karanténa – start
100 m
centrum – start
350 m (modrobílé fáborky)
centrum – cíl
0 m
centrum – mytí
700 m
Aréna
mapka „Metuje
WC
mobilní WC v centru
v karanténě
Mytí
provizorní mytí před Sportcentrem (žlaby se studenou tekoucí vodou)
sprchy ve Sportcentru (teplá voda, poplatek 10,– Kč splatný přímo ve Sportcentru)
Zakázané prostory
veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a sběrné kontroly
zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 524.0 (vysoký plot), 527 (sídliště), 709.0 (zakázaný prostor), 711.0 (zakázaný postup)
Terén
kopcovitý, členitý terén, skály, kameny, střídavá průběžnost
les má v některých partiích velmi náročnou, těžkou podložku, proto doporučujeme tejpování
Popisy kontrol
jednotlivé rozběhy kategorií DH16–DH21 pouze na mapě
všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol k dispozici v centru od času 12:30 a na mapách
Tratě
vyznačení zakázaného prostoru u kontroly parametry tratí jsou na zveřejněny v informacích před závodem.
Všechny tratě s výjimkou kategorie P2 procházejí radiokontrolou, která je na okraji 1. zóny CHKO. Do oblasti 1. Zóny CHKO je zakázáno vstupovat. Na mapě bude vyznačeno značkou pro zakázaný prostor. Část prostoru přiléhající ke kontrole bude v terénu vyznačena červenobílou páskou.
Startovní čísla
Závodníci běží se startovními čísly, která obdrželi vedoucí klubů při prezentaci.
Závodníci jsou povinni připevnit si startovní číslo viditelně na hruď.
Karanténa
pro kategorie M ČR (DH16 – DH21)
je otevřena od 11:15, závodníci jsou povinni se dostavit do karantény nejpozději v 12:15
závodníci Veteraniády a veřejného závodu mohou procházet karanténou od času 13:40
závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již není možné se vrátit do centra závodu
zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě
k dispozici bude pitná voda a 2x stan
pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených v karanténě do centra
Start
00 = 12:00
předstartovní koridor je tříminutový
závodníci Mistrovství ČR obdrží mapu na startovní čáře označenou svým jménem, startovním číslem a kategorií
závodníci Veteraniády, P2 a T4 si odebírají mapu za startem sami standardním způsobem.
Mapa
„Sklad sýrů“, 1:10 000, E = 5 m, formát A4, tisk Ada Copy Servis (laser)
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
mapoval Tomáš Leštínský
stav 6/2014, mapový klíč ISOM 2000
zvláštní mapové značky: zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = přístřešek
Časový limit
75 minut
Cíl
v centru
závodník je povinen odevzdat v cíli mapu, výdej map bude v sobotu v 16:30
uzávěrka cíle v 17:45
Postup do finále A
DH 16, D21
6–závodníků z–každého rozběhu
DH18, DH20
9–závodníků z–každého rozběhu
H21
8–závodníků z–každého rozběhu
Veteraniáda
prvních 50–%, maximálně však 25–závodníků

Finále – neděle 22. 6.


Centrum
louka u silnice Teplice – Adršpach (GPS: 50°36'44.225"N, 16°8'26.893"E)
Parkování
pouze na parkovišti u nádraží Adršpach, poplatek 50,– Kč
Parkoviště obsluhované pořadateli má kapacitu max. 200 aut, další auta budou parkovat na parkovišti Obce Adršpach (v těsné blízkosti), ovšem za poplatek 100,– Kč
Dbejte pokynů pořadatelů, je zakázáno parkovat mimo tato parkoviště, jsme v CHKO!
Závodníci ubytovaní v Autokempu Bučnice mají výhodnější nechat zaparkovaná vozidla v autokempu.
Vzdálenosti
parkoviště – centrum
1200 m (červenobílé fáborky, po cyklostezce)
centrum – karanténa
1100 m (modrobílé fáborky)
karanténa – start
0 m
centrum – start
1100 m (modrobílé fáborky)
centrum – cíl
0 m
Aréna
mapka „Pozor, vlak
Dbejte bezpečnosti, protože v těsné blízkosti arény vede železniční trať, kterou 2× za hodinu projíždí vlak. Přísný zákaz vstupovat na trať v jiném místě než na železničním přejezdu!
Aréna je velmi kompaktní, takže prostoru není nazbyt. Při stavbě oddílových stanů šetřete prostorem. Prostor je pro 85 stanů/tunelů.
WC
mobilní WC v aréně
v karanténě
Mytí
provizorní mytí v aréně (lavory), šetřete vodou!
Zakázané prostory
veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a sběrné kontroly
zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 527 (sídliště), 709.0 (zakázaný prostor), 711.0 (zakázaný postup)
Terén
kopcovitý, členitý terén, skály, kameny, střídavá průběžnost
les má v některých partiích velmi náročnou, těžkou podložku, proto doporučujeme tejpování
Popisy kontrol
kategorie DH16A-DH21A mají popisy kontrol ve 2. koridoru a na mapách
všechny ostatní kategorie mají popisy kontrol v centru a na mapách
Tratě
parametry tratí jsou na zveřejněny v informacích před závodem.
Kategorie D21A, H18A, H21A, H21B a H35A mají výměnu mapy. V mapníku jsou 2 mapy umístěné z obou stran. Výměna je vyznačena v popisech. První mapa končí na x-té kontrole, po otočení mapy je v místě této kontroly start a dále trať pokračuje x+1 kontrolou až do cíle.
Startovní čísla
všichni závodníci DH16A-DH21A běží se startovními čísly, která si vyzvednou v karanténě
ostatní závodníci běží se startovními čísly ze semifinále
závodníci jsou povinni připevnit si startovní číslo viditelně na hruď
Karanténa
pro kategorie DH16A – DH21A
Závodníci jsou povinni se dostavit do karantény nejpozději v 13:00.
Závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již není možné se vrátit do centra závodu.
Pořadatelé zajistí odvoz věcí odložených v karanténě do centra.
Start
00 = 9:30
předstartovní koridor je šestiminutový
pro závodníky DH16A – DH21A budou ve 2. koridoru k dispozici izolepy, zvýrazňovače a nůžky
Mapa
„Ježek na žábě“, 1:10 000, E = 5 m, formát A4, tisk Ada Copy Servis (laser)
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
mapoval Tomáš Leštínský
stav 6/2014, mapový klíč ISOM 2000
zvláštní mapové značky: zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = reklamní objekt, přístřešek
Časový limit
75 minut
Cíl
v centru
závodník je povinen odevzdat v cíli mapu, výdej map bude v neděli ve 12:50
uzávěrka cíle v 15:15


David Aleš
ředitel závodu
Roman Zbranek
hlavní rozhodčí